Halimah Mohamed Ali,Mohamad Luthfi Abdul Rahman

Literature in Culture and Media

Beri tahu saya ketika buku ditambahkan
Untuk membaca buku ini unggah file EPUB atau FB2 ke Bookmate. Bagaimana cara mengunggah buku?
Buku Sastera dalam Budaya dan Media merupakan sebuah kompilasi esei yang dihasilkan oleh para pensyarah serta pelajar ijazah tinggi dalam bidang kesusasteraan. Kepelbagaian bidang dan kajian kesusasteraan yang dijelmakan dalam penulisan ini sebenarnya diikat kukuh dalam suatu tema, iaitu perkaitan antara sastera dan budaya serta sastera dan media. Kajian kesusasteraan sememangnya tidak pernah terkurung dalam dunianya semata-mata. Ia tidak sekadar cerita, tetapi sebenarnya mengungkapkan pelbagai persoalan yang berkaitan dengan budaya silam dan juga budaya semasa masyarakat. Isu-isu berkaitan manusia, masyarakat, tradisi, warisan dan sebagainya memang menjadi bahan dalam pengisahan karya sastera sama ada sastera tradisional mahupun sastera moden. Malah, dalam arus kemodenan kini sastera turut mengadaptasikan dirinya dalam bidang media. Karya-karya sastera kini muncul dalam bentuk e-sastera, sastera digital, sastera siber dan pelbagai lagi. Buku ini mengupas persoalan-persoalan budaya masyarakat istana dan desa dalam kesusasteraan Melayu tradisional merangkumi sastera tulisan dan juga lisan. Persoalan tentang masyarakat moden dan kontemporari juga turut diberikan perhatian melalui kajian-kajian novel, cerpen dan juga sajak. Penulisan yang melangkaui dimensi antarabangsa turut mendapat perhatian penulis. Budaya masyarakat antarabangsa dipamerkan melalui beberapa karya yang dihasilkan oleh pengarang luar negara. Ia diperlihatkan dalam dimensi perbandingan dan juga persepsi Barat terhadap Timur. Seterusnya, perkaitan sastera dan media pula menonjolkan karya-karya sastera yang telah difilemkan dan juga karya-karya yang muncul dalam bentuk digital di ruang siber. Penulis-penulis telah menunjukkan perubahan yang berlaku apabila sesuatu karya tersebut diadaptasi dan juga bentuk-bentuk baru sastera yang telah muncul dalam era digital. Penulisan buku ini sememangnya ingin membuktikan bahawa bidang kesusasteraan sebenarnya sangat dekat dengan budaya hidup masyarakat dan juga sentiasa memenuhi kehendak zaman.
Buku ini saat ini tidak tersedia
458 halaman cetak
Sudahkah Anda membacanya? Bagaimanakah menurut Anda?
👍👎
fb2epub
Seret dan letakkan file Anda (maksimal 5 sekaligus)